Totaal Grafonderhoud

Niet uit het oog. Nooit uit het hart.

Grafonderhoud

Grafonderhoud bestaat uit de volgende werkzaamheden: recht leggen bij het verzakken van het grafmonument, letterplaat onderhouden opnieuw vastzetten letters lakken, het liggende gedeelte vastleggen en bij een natuursteen vloer weer voegen. 2 maal per jaar grondig reinigen van het grafmonument. Het graf wordt ook tegen de winter behandeld tegen groene aanslag.

Grafrenovatie

Door de jaren heen zal een grafmonument wat verweren, onder invloed van de weersomstandigheden en dergelijke. Het grafmonument wordt grondig gereinigd, de slechte delen worden vervangen, opnieuw geschuurd, de steen gepolijst, de opschriften worden opnieuw aangebracht en eventueel vervangen wij het grint.

Grafmonument reinigen/schoonmaken

Het is mogelijk om bij ons een contract af te sluiten. In het contract zit begrepen: 2 maal per jaar schoonmaken van het grafmonument (indien nodig vaker). De opschriften worden bijgehouden, voegen worden bijgewerkt, het grafmonument wordt recht gelegd bij verzakken, tegen de winter wordt het behandeld tegen groene aanslag.

Grafbeplanting

Bij een graf is soms een karakteristieke grafbeplanting gewenst. Ook deze kunnen wij voor u aanleggen en onderhouden. Verder is het mogelijk om een op de seizoenen gerichte beplanting met voorjaars- zomer- en herfstbloemen voor u te verzorgen.

Ons Werk

Bekijk hier een aantal van onze recente renovaties en andere werkzaamheden

Waarom kiest u voor Totaal Grafonderhoud?

Een graf is een herinneringsteken voor vele jaren, een blijk van liefde en respect, een laatste eerbetoon aan de dierbare overledene zodat de zorg van het graf op den duur het aanzicht bepaald.

Soms kan men zelf door omstandigheden niet meer regelmatig naar de begraafplaats. Dan moet men ook het onderhoud aan anderen overlaten. Veel mensen zijn bezorgd wie zich dan om het graf bekommert. Ook willen steeds meer oudere mensen de zorg voor het graf niet aan hun nabestaanden opleggen.

Voor al deze gevallen heeft Totaal Grafonderhoud de probleemloze oplossing. Totaal Grafonderhoud is gespecialiseerd in grafonderhoud alsmede de restauratie van grafmonumenten. Wij verzorgen sinds 1964, tot volle tevredenheid van de nabestaanden het onderhoud van graven door heel Nederland met een specificatie van 30 km rondom Veenendaal. Hiertoe behoort het schoonmaken van de grafsteen , bijlakken van de tekst, rechtleggen bij verzakking en het rechtzetten van de grafstenen.

Het is mogelijk om een jaarlijks abonnement te nemen voor bovengenoemde werkzaamheden. Tevens is er de mogelijkheid om een overeenkomst af te sluiten voor een periode van 5 tot 20 jaar, hetgeen betekend dat u ons het onderhoud voor een langere termijn toevertrouwd.

Meer informatie?

Totaal Grafonderhoud